AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 47 No 2 (2012), 63–72

Summary of papers by Czech participants at the XVIIIth INQUA Congress in Bern

Jan Kalvoda, Jaroslav Kadlec

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.18
published online: 26. 09. 2017

abstract

The review paper presents the main research topics of the XVIIIth INQUA Congress from selected sessions with contributions from the Czech participants. The results of Czech papers are highlighted and discussed in relation to progress in Quaternary research. Discussed are advances in topical subjects of international studies of Quaternary palaeoenvironments and climate change. Přispěvky českych učastniků na XVIII. kongresu INQUA v Bernu Referativní práce se zabývá odborným podílem českých účastníků na XVIII. kongresu INQUA , který se konal ve dnech 20. 7. až 29. 7. 2011 v Bernu. Jsou uvedeny výsledky českých výzkumů předložené v 10 vybraných víceoborových sekcích, které byly zaměřeny na chronologii a kvartérní záznamy, pan-evropskou korelaci kvartérní stratigrafie, vývoj krajiny v kvartéru, pleistocénní zalednění Asie, paleohydrologické archivy ve fluviálních prostředích, příčiny a význam povodní a požárů v přírodním systému a historii Země, ekologické odezvy klimatických změn v měřítku desítek až tisíců let, rekonstrukce historických změn klimatu podle dokumentárních záznamů a na geoarcheologické aspekty vztahů mezi přírodním prostředím a člověkem. V diskuzi jsou komentovány hlavní tématické okruhy oborově integrovaných výzkumů kvartérního období: a) stratigrafie a chronologie kvartérních mořských a suchozemských sedimentů, procesů a událostí, b) klimatické změny v kvartéru a jejich paleoenvironmentální důsledky, c) historie člověka v kvartéru, d) identifikace klíčových oblastí Země pro výzkum kvartéru.

Creative Commons License
Summary of papers by Czech participants at the XVIIIth INQUA Congress in Bern is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download