AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Scopus Journal Metric

SJR (SCImago Journal Rank) (2020): 0.193
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2020): 0.842
CiteScore (2020): 1.00

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 46 No 2 (2011), 31–43

Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU)

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.29
published online: 18. 03. 2016

abstract

Monitoring of scree cover (blockfield) on a plot located on slopes of the Břidličná hora Mt. (1358.0 m a.s.l.) in the Hrubý Jeseník Mts. in the NE part of the Czech Republic has shown various slow movements of the majority of the blocks in the period of 1972–2008. Irregular and fluctuating movements without a certain trend were observed in 28 percent of cases (rotation and tilting of blocks). By the elevation of 30% blocks moved from minus 10 to minus 50 mm, by 10 percent they moved from minus 50 to 100 mm. Extreme elevation movement values of downslope movements have been observed in 7 percent of blocks (from minus 276 to minus 436 mm). The rest (25 percent) of block was stable. Kvantitativní monitoring svahových pochodů na Břidličné hoře (Hrubý Jeseník, Česká republika, EU ) Autoři v článku hodnotí výsledky dlouhodobého monitoringu pomalých svahových pochodů v balvanovém moři na pokusné ploše ležíci na svahu Břidličné hory (1358 m n. m.) v Hrubém Jeseníku v období 1972–2008. Monitoring je založený na opakovaných podrobných geodetických měřeních pohybů 57 metakvarcitových bloků signalizovaných kovovými terčíky. Opakovaná měření polohy proběhla v létech 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 2005 a 2008. Výsledky měření jsou shrnuté v tabulkách, mapě a v grafech. Většina bloků (75 %) se v uvedeném období pomalu posunula po svahu. Balvanové moře se nepohybuje jako celek. Rychlost pohybu jednotlivých bloků se značně různí. Pohyb bloků není jednoduchý, úlomky se při pohybech naklánějí a otáčejí. Příčiny pohybů jsou jak přírodní, tak i antropogenní. V článku se rovněž diskutují problémy spojené s dlouhodobými geomorfologickými měřeními v kulturní krajině Střední Evropy. Pro nedostatek měřících přístrojů se autoři nemohli vyjádřit k hypotéze o výskytu ostrovního permafrostu pod balvanovými moře nad uměle sníženou horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku.

keywords: blockfield; slow slope processes; monitoring; Hrubý Jeseník Mts.

Creative Commons License
Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download