Event calendar

friday, 12. 05. 2023 od 15:00, Výstaviště – Sál mluveného slova

Svět knihy 2023: Francouzský pohled na české dějiny

Účastníci: Marie-Élizabeth Ducreux, Ivana Čornejová, Zdeněk Hojda, Adéla Stříbrná

Téma: Autoři bez hranic, Literatura faktu

Spolupořádá: Francouzský institut v Praze, CEFRES

Debata s Marií-Élizabeth Ducreux u příležitosti vydání knihy Kultura – zbožnost – symbolická politika ozřejmila důvody, které autorku přivedly ke studiu českých dějin a zdůraznili i netradiční uplatnění francouzské metodologie na výklad české historie.

Pátek 12. 5. 15:00

Svět knihy 2023 / Výstaviště / Sál mluveného slova

Kniha představuje průřez životního díla francouzské historičky a bohemistky Marie-Élizabeth Ducreux. Výbor textů si klade za cíl umožnit českému čtenáři plně pochopit rozsah badatelských zájmů Marie-Élizabeth Ducreux i způsob a metodu jejího přemýšlení o české historii důsledně zasazené ve středoevropském kontextu, neboť je sice historičkou, která zná příslušné prameny a dobovou literaturu středoevropské provenience hlouběji než mnozí „domácí“ autoři, ale současně jako Francouzka dokáže nahlížet zdejší dějiny „zvenčí“, bez zátěže našich traumat a stereotypů.

photographer: Vladimír Šigut

photo gallery