Event calendar

saturday , 11. 06. 2022 od 14:00, Svět knihy – Stánek NK (KD103)

Book World Prague 2022: Karel Hvížďala

Autogramiáda Karla Hvížďaly u příležitosti vydání knihy Svět Václava Ciglera.

Sobota 11. 6. 14:00 Stánek Nakladatelství Karolinum (KD103)

Karel Hvížďala: Svět Václava Ciglera

Dlouho očekávaný knižní dialog dvou významných osobností – publicisty a spisovatele Karla Hvížďaly a nestora výtvarného umění, skláře, sochaře, architekta a pedagoga Václava Ciglera. Přináší vhled do umělcovy biografie, v níž se zrcadlí životní a tvůrčí zkušenost v běhu dějinného času. Rozhovor provází bohatý obrazový materiál dokumentující proměny Ciglerovy práce se sklem, jeho architektonické realizace ve veřejném prostoru, návrhy projektů k utváření krajiny. Jedinečnou grafickou úpravu publikaci dodala Clara Istlerová.

photographer: Vladimír Šigut

photo gallery