print copy
Důvěra a demokracie
SLON – Studijní texty

Důvěra a demokracie

Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích