Blog

Právo v kontextu umění, filmu a literatury

03. 08. 2020 Jiří Novák

Část rozhovoru Petra Aghy s Jiřím Novákem pro online magazín Univerzity Karlovy iForum. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

O čem pojednává nová kniha, kterou jste společně s kolegy právě dokončili?

Tato kniha je unikátní v tom, že je to první text tohoto typu, který na Právnické fakultě UK vyšel za posledních 30 let. Ta kniha je záznamem dlouholetého pedagogického působení členů katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě UK, kde se vyučují kurzy Právo v umění, Právo a film, Právo a literatura a Právo v kontextu. Tyto čtyři kurzy se snaží společně hledat to, jakým způsobem umění, film a a literatura prostupují do práva a jakým způsobem právo působí na tyto oblasti lidské činnosti. Právo v kontextu potom zkoumá právo očima jiných společensko-vědních disciplín. Všechny čtyři předměty dohromady vytvářejí prostor pro studenty, aby přemýšleli o právu z jiných než doktrinálních pozic.

[…]

Ve vaší kapitole knihy tvrdíte, že společnost je ovládána „technickou racionalitou“. Co tím myslíte?

Vyspělé post-industrialní společnosti se ve své komplexnosti začínají poněkud paradoxně redukovat na jednu formu racionality, a to je racionalita technická. To neznamená, že nás ovládají inženýři, ale že naše životy začínají postupně ovládat jazyk institucí a práva, které se zdají být jedním z efektivních způsobů, jak řídit společnost. To s sebou však nese i potenciálně problematické důsledky. Řada velmi komplexních kulturních a politických sporů se totiž redukuje právě jen na určitou technickou volbu.

Vezměme pro příklad otázku seniorů, kteří dlouhodobě leží v nemocnicích. Jaká racionalita dnes převládá při uvažování nad tím, jak tu situaci řešit? Řešíme náklady na lůžko, nebo např. jejich důstojnost? To samé platí pro vzdělání. V současné době se zdá, že převládá takové chápání vzdělání, které jej považuje za osobní investici do každého z nás, tato investice nám má potom umožnit soutěžit s jinými na trhu práce a prodávat naše schopnosti eventuálnímu zaměstnavateli. Ale na vzdělávání se také můžete dívat jako na statek, který patří společnosti jako celku.

Budou vaší knize rozumět i čtenáři, kteří se v oblasti práva nepohybují a jeho jazyku ne vždy rozumí?

Tato kniha nejen studentům Právnické fakulty, ale komukoliv, kdo si ji koupí, může otevřít oči a ukázat jim, že právo nemusí být jen soubor nějakých studených norem. Čtenářům ne-právníkům může ukázat, proč je důležité právo znát a právníkům může zase ukázat, že umění, film a literatura je mohou významně profesně obohatit buď proto, že z těchto neprávních systémů mohou získat informace o tom, jak je právo ve společnosti reflektované anebo i proto, že jim mohou pomoci získat hlubší porozumění zásadnim otázkám, se kterými se právo potýká.

- Petr Agha v rozhovoru s Jiřím Novákem

 

 

Právo v kontextu umění, filmu a literatury

Agha, Petr – Kosek, Jan – Ondřejková, Jana – Urban, Michal 

Anotace:

Kniha Právo v kontextu – umění, filmu a literatury je především učebním textem pro okruh předmětů, které vyučují členové katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě UK. Slouží jako jistý rozcestník pro orientaci studentům předmětů „Právo a…“, které se na katedře politologie a sociologie vyučují. Jednotlivé kapitoly tvoří uspořádaný soubor textů, jež svým obsahem a charakterem odrážejí jak jednotlivé oblasti z vyučovaných předmětů, tak i osobnosti a styl výuky jednotlivých členů katedry. Autoři kapitol představují témata, která se prolínají výukou těchto předmětů, na ploše esejů hledajících inspiraci v zásadních filmových a literárních dílech.

ISBN: 978-80-246-4552-0

ISBN e-kniha: 978-80-246-4692-3

Vyjde: léto/podzim 2020