Blog

Informace pro autory a členy edičních komisí

23. 03. 2020 Kamila Veselá

Redakce Nakladatelství Karolinum pracuje bez přerušení, i když v mimořádném režimu. Stále připravujeme knihy a časopisy k vydání a přijímáme nové rukopisy.

Abychom minimalizovali riziko šíření nákazy, pracují redaktorky a redaktoři z domova a můžete s nimi komunikovat prostřednictvím e-mailu. Osobní schůzky a konzultace jsou do odvolání zrušeny. Korektury, prosím, odevzdávejte v pdf, jen ve výjimečných případech je možné se domluvit na předání korektury na papíře.

Nové rukopisy s příslušnými dokumenty je možné odevzdat i jen elektronicky, a to na adresu helena.leitnerova@ruk.cuni.cz. Pokyny pro předání rukopisu naleznete zde.

Provoz redakce Nakladatelství Karolinum se přizpůsobuje vládním nařízením a opatřením rektora UK, pokud by došlo k jejich zpřísnění, budeme Vás na našem webu informovat, jak se na nové podmínky adaptujeme.

Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na Vaše texty.