AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 50 No 1 (2015), 37–49

Legitimization of statehood in de facto states: A case study of Somaliland

Tomáš Hoch, Kateřina Rudincová

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.85
published online: 21. 06. 2015

abstract

De facto states constitute an interesting anomaly in the international system of sovereign states. No matter how successful and efficient they are in the administration of their territories, they fail to achieve international recognition. The main priority is given to maintaining their existence and to an effort to convince domestic and international actors of their right to independence. Currently, most scholars consider only six entities as de facto states: Somaliland, Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh, Transnistria and Northern Cyprus. The aim of this article is to determine which legitimization strategies for the right to independent statehood are applied by Somaliland representatives. The research is conducted through an analysis of official government documents supplemented with an interview with Abdillahi Duale, Somaliland’s former Minister of Foreign Affairs, and two representatives of the African Union. Legitimizace státnosti v neuznaných státech: případová studie Somalilandu De facto státy představují zajímavou anomálii v mezinárodním systému suverénních států. Bez ohledu na to, jak dlouho a jak efektivně jsou schopny kontrolovat své území a zabezpečovat veřejné služby a bezpečnost svým občanům, nedaří se jim dosáhnout širšího mezinárodního uznání. Mezi jejich hlavní priority patří udržení vlastní existence a snaha přesvědčit domácí aktéry i mezinárodní společenství o oprávněnosti nároku na vlastní nezávislost. Většina akademiků se shoduje v názoru, že v současné době existuje pouze šest entit, jež odpovídají označení de facto stát: Somaliland, Abcházie, Jižní Osetie, Náhorní Karabach, Podněstří a Severní Kypr. Cílem tohoto textu je analýza strategií k legitimizaci nároku na vlastní nezávislou státnost v případě Somalilandu. Výzkum je prováděn na základě analýzy oficiálních somalilandských vládních dokumentů, jež jsou doplněny o rozhovory s Abdillahim Dualem, bývalým ministrem zahraničních věcí Somalilandu a dvěma představiteli Africké Unie.

keywords: Legitimization strategy; De facto states; Unrecognized States; Non-recognition; Somaliland

Creative Commons License
Legitimization of statehood in de facto states: A case study of Somaliland is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download