AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 50 No 1 (2015), 7–22

History of and popular attitudes towards names for the Czech-speaking territory

Libuše Čižmárová

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.83
published online: 21. 06. 2015

abstract

This article deals with the issue of establishing and officially using the short (geographic) names Česko (in Czech) and Czechia (in English), which are one-word equivalents of the political names Česká republika and the Czech Republic. The history of naming the territory inhabited by the Czech speaking population focuses on the period of Czechoslovakia (1918–1992) and the independent Czech state since 1993. The debate about using the short names Česko and Czechia is analyzed. The article explains (1) reasons for the usefulness and practicality of using short country names in appropriate contexts; (2) correct and incorrect short names for the Czech Republic; (3) inapplicability of the long political name Česká republika / (the) Czech Republic in historical context; (4) the ongoing and present state of the dispute between the supporters and opponents of the term Czechia. K vývoji názvů českého teritoria a postojů k nim Článek pojednává o vývoji názvů pro území obývané příslušníky českého národa od r. 1918 (s krátkým exkursem do vzdálenější historie) a zaměřuje se především na krátké, zeměpisné jméno a postoje k němu, jak se odrážejí v tisku, politice, ekonomice, vědě, na sociálních sítích a v dalších oblastech veřejného života. Z tohoto hlediska je pojednáno období Československa (1918–1992) a samostatného českého státu (1993–). Je analyzována diskuse o jméně Česko a jeho anglickém ekvivalentu Czechia. V článku jsou objasněny důvody pro užívání krátkých jmen Česko a Czechia v kontextech, které ho vyžadují, a poukazuje se na neudržitelnost dvouslovných politických jmen v těchto kontextech a na příčiny a důsledky neznalosti, a tudíž neužívání anglického jména Czechia.

keywords: Geographic and political country names; Česko; Czechia; Bohemia; Moravia; Silesia; Czechoslovakia

Creative Commons License
History of and popular attitudes towards names for the Czech-speaking territory is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download