AUC GEOGRAPHICA
AUC GEOGRAPHICA

We are pleased to share that the AUC Geographica was awarded an Impact Factor of 0.6 in the 2022 Journal Citation Reports™ released by Clarivate in June 2023. AUC Geographica ranks (JCI) in Q3 in Geography.

AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) is a scholarly academic journal continuously published since 1966 that publishes research in the broadly defined field of geography: physical geography, geo-ecology, regional, social, political and economic geography, regional development, cartography, geoinformatics, demography and geo-demography.

AUC Geographica also publishes articles that contribute to advances in geographic theory and methodology and address the questions of regional, socio-economic and population policy-making in Czechia.

Periodical twice yearly.
Release dates: June 30, December 31

All articles are licenced under Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0), have DOI and are indexed in CrossRef database.

AUC Geographica is covered by the following services: WOS, EBSCO, GeoBibline, SCOPUS, Ulrichsweb and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

The journal has been covered in the SCOPUS database since 1975 – today
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=27100&origin=recordpage

The journal has been selected for coverage in Clarivate Analytics products and services. Beginning with V. 52 (1) 2017, this publication will be indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

The journal has been indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) on the list of scientific journals recommended for authors to publish their articles. ICI World of Journals; Acta Universitatis Carolinae, Geographica.

Journal metrics 2022

Web of Science
Impact factor (JCR®): 0.6
Journal Citation Indicator (JCI): 0.24
Rank (JCI): Q3 in Geography

Scopus
Cite Score: 1.1
Rank (ASJC): Q3 in Geography, Planning and Development; Q3 in General Earth and Planetary Sciences

The journal is archived in Portico.

AUC GEOGRAPHICA, Vol 44 No 1 (2009), 31–47

Changes in the geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the transformation period

Tomáš Havlíček, Martina Hupková, Kamila Smržová

DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.61
published online: 02. 06. 2019

abstract

The paper has attempted to generalize changes in the geographic distribution of religious heterogeneity or homogeneity in Czechia during the transformation period from 1991 to 2001. Areas with a higher degree of religious homogeneity exhibit smaller declines in the level of homogeneity when compared with regions with a higher level of religious heterogeneity, which also exhibit greater declines in homogeneity or greater increases in spatial religious heterogeneity. In this way, the regional differentiation of Czechia’s religious landscape is becoming more pronounced. Změny geografického rozmístění náboženské heterogenity v Česku v období transformace Předložená studie se pokusila zobecnit změny geografického rozmístění náboženské heterogenity, resp. homogenity v Česku v období transformace za roky 1991 až 2001. Nárůstu náboženské heterogenity jako faktoru, který pak může přispět ke zmírnění procesu sekularizace se zatím nepotvrdil. Výjimkou je pouze hlavní město Praha, kde k tomuto zmírnění došlo, ale jinak nárůst sekularizace v území vede i k nárůstu heterogenity náboženské krajiny a naopak. Území s vyšší mírou náboženské homogenity zaznamenávají nižší pokles míry homogenity oproti regionům s vyšší mírou religiózní heterogenity, které pak vykazují i vyšší pokles homogenity, resp. vyšší nárůst náboženské heterogenity v prostoru. Dochází tak k nárůstu regionální diferenciace religiózní krajiny v Česku. Nárůst heterogenity na úrovni Česka byl potvrzen i díky nárůstu registrovaných církví po roce 1989, kdy bylo zaregistrováno 13 nových církví či náboženských společností. Oblasti s vyšší religiozitou pak představují většinou regiony i s vyšší mírou homogenity a naopak. Výjimku zde představuje pouze ostravská aglomerace. V Česku obecně dochází ke koncentrickým tendencím věřících a to především díky Římskokatolické církvi jako největší náboženské komunitě v Česku, která tento trend naplňuje. Naopak expanze menších především evangelikálních církví (Církev bratrská, adventisté, Křesťanské sbory atd.) pak způsobuje nárůst regionální heterogenity religiózní krajiny v Česku.

keywords: geography of religion; spatial distribution; Czechia; religious heterogeneity and homogeneity

Creative Commons License
Changes in the geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the transformation period is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
periodicity: 2 x per year
print price: 200 czk
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980

Download