Event calendar

monday, 22. 01. 2024 od 18:00, Praha, Brno, Bratislava, Žilina

Vize zdaru, vize zmaru / ČESKO A SLOVENSKO

Uvedení knihy Vize zdaru, vize zmaru: Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí.

22. 1. 2024 od 18:00 / PRAHA

Kavárna Na Boršově / Náprstkova 272/10

 

24. 1. 2024 od 18:00 / BRNO

Skleněná louka / Kounicova 276/23

 

25. 1. 2024 od 18:00 / BRATISLAVA

Artforum / Kozia 611/20

 

26. 1. 2024 od 18:00 / ŽILINA

Artforum / Mariánske námestie 11

 
Těžištěm knihy jsou antropologické kapitoly zachycující změny církevního života uvnitř i směrem navenek. Zkoumání míst, jež církve zaujímají v dnešní české a slovenské společnosti, zavedlo autorský kolektiv do škol a lesů, na tiskové konference i do téměř zbořených kostelů; za lidmi od Jasova přes Gemer, Zamaguří, Oravu a Vysočinu až po Prahu a Plzeňsko.
Pro lepší porozumění jsou v knize zařazeny kapitoly, které shrnují proměny právních norem týkajících se církví a náboženských společností a jejich financování v Československu, Česku a na Slovensku. Kniha také zachycuje vývoj mediálních debat o církvích, restitucích a odluce od státu.
Autoři a autorky ve svých textech ukazují církve v jejich málokdy zobrazované pluralitě a v rozmanitosti otázek, které si kladou při hledání smysluplných cest vpřed. Kniha tak zobrazuje přehodnocování poslání či učení se novým věcem, jako je udržitelné zemědělství nebo investování do finančních nástrojů.
I přes značné rozdíly mezi Českem a Slovenskem v otázkách náboženství a míry religiozity obyvatelstva jsou v kapitolách prezentovány také nezanedbatelné podobnosti ve výzvách, kterým církve a náboženské společnosti v obou zemích dnes čelí.
 
Kniha vznikla v rámci projektu Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu podpořeného Grantovou agenturou ČR, č. projektu 19-08512S.