Event calendar

thursday, 30. 03. 2023 od 19:30, Dominikánská 8

Perspektiva vzkříšení | Důrazy současné christologie

Ve čtvrtek 30. března se uskutečnila debata (nejen) nad knihou Perspektiva vzkříšení: Trinitární christologie Petra Galluse. Bližší informace o akci najdete zde.

Hosté:

Petr Gallus

Pavel Hošek

Jan Houkal

Moderovala Klára Jirsová.

Celý záznam večer najdete na Youtube kanále Dominikánské 8.

 

Perspektiva vzkříšení

Velikonoční vyznání, že Ježíš byl vzkříšen, je zásadním východiskem jak pro křesťanskou víru, tak pro křesťanskou teologii. Tato kniha proto začíná touto zásadní vnitřní perspektivou křesťanství, využívá vhledů interního realismu a sémiotiky a bere v potaz postmoderní dobu s její neredukovatelnou pluralitou. Na tomto základě se snaží vystavět současné pojetí toho nejústřednějšího teologického tématu – christologie; snaží se tedy odpovědět na otázku, kdo byl a je Ježíš Kristus a jaký je jeho význam pro celek skutečnosti. Christologii pojímá jako christologii ontologickou. Gallus se proto v textu kriticky zabývá jak tradiční chalcedonskou christologií, tak také christologickými koncepty posledních dekád a předkládá vlastní originální řešení. Jeho koncepce je založena na přesvědčení, že konzistentní christologie je možná pouze na pozadí důsledně trojičního myšlení a dynamického pojetí Boha i člověka. Přichází s modelem Boží akomodace, která je základem pro pojetí inkarnace i Ježíšovy smrti jako smrti Boha, a dotahuje důsledky tohoto modelu až do antropologie, soteriologie, eschatologie a mezináboženského dialogu.