Event calendar

thursday, 18. 01. 2024 od 19:30, Dominikánská 8

Obyčejné neřesti

Uvedení knihy Obyčejné neřesti.

Čtvrtek 18. 1. 2024 od 19:30

Dominikánská 8

 
Krutost, pokrytectví, snobství, proradnost a misantropie, Montaignovy „obyčejné neřesti“, které s nástupem moderní společnosti postupně zatalčily do stínu klasické hlavní hříchy, ukazují dvojznačnost a náročnost liberální morálky, ochotné přijmout rozpory a hrozby plynoucí z osobní svobody. Jak vstupují staré i nové neřesti do života našich západních společností? Nese s sebou liberalismus toleranci k některým neřestem? Které jsou tolerovány a které méně?
 
Diskutovali Josef Fulka, Lukáš Fošum, Kamila Štulerová; moderoval Petr Fischer.

photographer: Dominika Světlá