print copy e-book
Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa
SLON – Studie

Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa

[The History of Empirical Sociological Research on the Territory of Czechoslovakia]