print copy e-book
Bezdomovectví ve středním věku

Bezdomovectví ve středním věku

Příčiny, souvislosti a perspektivy

Vágnerová, MarieMarek, JakubCsémy, Ladislav

subjects: sociology, psychology, social work

e-book, 1. edition
published: november 2018
ISBN: 978-80-246-4108-9
e-book formats PDF
recommended price: 250 czk

e-shop