print copy
Kdo šetří, má za tři?
SLON – Studie

Kdo šetří, má za tři?

Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti