Blog

„Celý náš moderní svět svými kořeny tkví v renesanci…“ Václav Černý

13. 05. 2020 Redakce, photographer Vladimír Šigut

Antologie italské renesanční literatury vychází šedesát let poté, co byly ukončeny práce v první fázi jejího vzniku (1959) za editorství profesora Václava Černého (1905–1987). Záměr tohoto velkorysého projektu vstoupil ve známost teprve po publikování soupisu jeho díla v roce 1997. Dokončování rukopisu provázelo mnoho nesnází, než se ho ujal profesorův žák Jiří Pelán.

Jiří Pelán musel projekt koncepčně dokončit, doplnit a kromě role editora přijmout i úlohu hlavního překladatele. Tak vzniklo a uzrálo dílo (ve výsledku v rozsahu dvojnásobném), které čtenáři předkládá ucelený a plastický obraz italské literární renesance zasahující 14.–16. století. Antologie zahrnuje všechny žánry prózy, poezie a dramatu v polohách epických, lyrických, novelistických, moralistních, komických, milostných stejně jako filozofických, náboženských, politických, utopických, historických a vědeckých.

Propagační brožuru si můžete prohlédnout zde.

Jiří Pelán (* 1950) přednáší italskou literaturu na Ústavu románských studií FF UK. Jeho odborné zájmy jsou orientovány především na italskou a francouzskou literaturu 19. a 20. století, ale publikoval i práce medievalistického charakteru, příspěvky k teorii a historii překladu, k historii literární vědy a také české literatury. Překládá zejména z italštiny a francouzštiny. Redigoval Slovník italských spisovatelů (2004) a vydal tři samostatné publikace: Kapitoly z francouzské a italské literatury (2000), Bohumil Hrabal: pokus o portrét (2002), Kapitoly z francouzské, italské a české literatury (2007). Jeho překladatelská práce již byla oceněna doma i v románských zemích řadou vyznamenání. V roce 2017 byl jmenován profesorem.