print copy
Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie. Všeobecná část.

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie. Všeobecná část.

Kohlíková, EvaBartůňková, StašaMelichna, JanSmitka, KvidoVránová, Jana

subjects: medicine – pathology

paperback, 260 pp., 1. edition
published: august 2003
ISBN: 80-246-0717-4
recommended price: 250 czk

e-shop