English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Pragmatika

Huang, Yan

cena: 420 Kč

Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem pragmatického bádání – implikatuře,...

Charles University’s Oldest Documents

Royt, Jan (ed.)

cena: 250 Kč

V roce 670. výročí svého založení získala Univerzita Karlova dva historické dokumenty významné nejen pro samotnou univerzitu, ale též pro...

Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945

Šimůnek, Michal V. - Kostlán, Antonín (eds.)

cena: 420 Kč

Osudy vědců perzekvovaných za nacistické okupace a během druhé světové války byly dosud české veřejnosti předkládány zpravidla výběrově a...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945
E-KNIHA

Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945

Šimůnek, Michal V. - Kostlán, Antonín (eds.)

cena: 290 Kč

Osudy vědců perzekvovaných za nacistické okupace a během druhé světové války byly dosud české veřejnosti předkládány zpravidla výběrově a...

Detail knihy Fragments of Lives
E-KNIHA

Fragments of Lives

Rossi, Jacques

cena: 200 Kč

Jacques Rossi skončil jako mladý polsko-francouzský agent Kominterny za stalinských čistek v roce 1937 v Gulagu. SSSR se mu podařilo...

Detail knihy Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní
E-KNIHA

Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní

Řežábek, Pavel

cena: 170 Kč

Studie bývalého člena bankovní rady České národní banky Pavla Řežábka je pokračováním unikátního výzkumu, který rozšiřuje pohled na vztah...

V TISKU:

Detail knihy Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Bečvářová, Martina

cena: 320 Kč

Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. Pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám dvě novinky, které na sebe časově a tematicky navazují.

Publikace Cestovní ruch pod dohledem třetí říše reviduje zažitou představu, že za 2. světové války nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují kontext říše. Kniha, doprovázená dobovými fotografiemi a reklamními materiály a doplněná barevnou obrazovou přílohou, představuje zásadní posun v bádání o tomto dosud málo zmapovaném fenoménu.

Kolektivní monografie Turistická odysea je novinkou edice Orální historie a soudobé dějiny a představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.