English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍDne 21. listopadu 2000 proběhla v recepčních prostorách Karlovy Univerzity veřejná prezentace nové knihy prof. Petra Wittlicha: Sochařství české secese.

 

Prorektor-editor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. a prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc

Autor grafické úpravy prof. Zdeněk Ziegler