English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


Svět knihy Praha 2017
23. mezinárodní knižní veletrh
11. - 14. května 2017


Stánek Nakladatelství Karolinum.

Autogramiáda Lenky Krátké, autorky publikace Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989.

Autogramiáda Františka Šmahela, autora publikace Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů.

Michal Tomášek přebírá Cenu Miroslava Ivanova za publikaci Právní systémy Dálného východu I.

Debata s autory edice Praha a významnými odborníky na pražskou architekturu a umění přiblížila historii a specifický půvab naší metropole.
Eliška Fučíková – historička umění
Božena Pacáková-Hošťálková – odbornice v oblasti zahradní architektury
Jan Royt – historik umění a prorektor Univerzity Karlovy

Autogramiáda autorů edice Praha: Elišky Fučíkové, Boženy Pacákové-Hošťálkové a Jana Royta.

Přednáška Františka Koukolíka, autora knih o mozku, sebeuvědomování a evolučních souvislostech ovlivňujících lidskou existenci. Tématem je úsvit lidského života před narozením a brzy po něm.
Autogramiáda Františka Koukolíka, autora publikace Před úsvitem, po ránu. Eseje o dětech a rodičích.