English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

JINÉ >

stránka: [<<] [1] [2] [3] [4] [>>]

České zdravotnictví: vize a skutečnost

Mášová, Hana - Křížová, Eva - Svobodný, Petr (eds.)

Publikace obsahuje 13 odborných studií českých sociologů a historiků věnovaných problematice současné medicíny a zdravotnictví. Tematicky jsou studie rozdělené do dvou častí: zdravotnictví v historické perspektivě, zdravotnictví v sociologické...

vydáno: srpen  2005
doporučená cena: 190 Kč


Egon Erwin Kisch známý a neznámý

Halada, Jan (ed.)

Sborník obsahuje třináct příspěvků pronesených na Sympoziu o životě a díle Egona Erwina Kische (1885-1948), které se uskutečnilo v dubnu 2005 u příležitosti 120. výročí jeho narození. Připojen je i stručný text o Kischově životě a díle a...

vydáno: září  2005
doporučená cena: 85 Kč


Sborník západoevropských studií

Tomalová, Eliška - Kasáková, Zuzana

První příspěvek se zabývá francouzskou zahraniční kulturní politikou. Seznamuje s jejími etapami, prioritami a specifiky. V druhé kapitole se autorka přesouvá do současnosti a představuje aktéry kulturní politiky a rozebírá prostředky určené na její...

vydáno: leden  2006
doporučená cena: 190 Kč


Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti

Balabán, Miloš (ed.)

Sborník Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti obsahuje příspěvky ze stejnojmenné společné konference uskutečněné v květnu 2005 v Praze.

vydáno: srpen  2006
doporučená cena: 125 Kč


Mapa Prahy

Royt, Jan

Kapesní mapa Prahy ve čtyřech jazycích (anglicky, německy, česky a rusky) obsahuje tři praktické plánky centra města: mapku v měřítku 1:15 000 s významnými architektonickými památkami včetně údajů o období jejich vzniku (od románského slohu až po...

vydáno: březen  2002
doporučená cena: 50 Kč


Právněhistorické studie 39

Malý, Karel - Soukup, Ladislav

39. číslo Právněhistorických studií je věnováno životnímu jubileu (75. narozeninám) dlouholetého předsedy redakční rady tohoto pravidelného sborníku, ředitele Ústavu právních dějin PF UK a emeritnímu rektoru Prof.JUDr. Dr.h.c. Karlu Malému, DrSc....

vydáno: červenec  2007
doporučená cena: 480 Kč


Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. ...

Pokorný, Jiří - Velek, Luboš - Velková, Alice

Obsáhlý svazek "Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století" vznikl jako pocta více jak dvou desítek kolegů a přátel k 75. narozeninám historika Jiřího Kořalky. Jiří Kořalka patří mezi nejvýznamnější české historiky...

doporučená cena: 295 Kč


Soubor pohledů + mapa

Nakladatelství Karolinum

Soubor 15 pohlednic zobrazujících zejména architektonické a písemné památky Univerzity Karlovy. Soubor obsahuje také mapu Prahy s vyznačením významných památek a lokací univerzity (na výběr jsou jazykové verze mapy Cz, Eng, De, Ru).

doporučená cena: 83 Kč