English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Veterinární vademecum pro farmaceuty

Lamka, Jiří - Ducháček, Lubomír

Veterinární léčiva jsou v současných tuzemských lékárnách stále pravidelnou součástí jejich sortimentu, který je z hlediska veterinárií zaměřen především na zájmové chovatelství zvířat. Veterinární vademecum podrobně popisuje nejběžnější...

vydáno: listopad  2014
doporučená cena: 135 Kč


Detail knihy Veterinární vademecum pro farmaceuty
E-KNIHA

Veterinární vademecum pro farmaceuty

Lamka, Jiří - Ducháček, Lubomír

Veterinární léčiva jsou v současných tuzemských lékárnách stále pravidelnou součástí jejich sortimentu, který je z hlediska veterinárií zaměřen především na zájmové chovatelství zvířat. Veterinární vademecum podrobně popisuje nejběžnější...

vydáno: listopad  2014
doporučená cena: 80 Kč


Detail knihy Základy fyzikální chemie
E-KNIHA

Základy fyzikální chemie

Lázníčková, Alice - Kubíček, Vladimír

Třetí vydání učebního textu, určeného studentům oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě UK. Neklade si za cíl seznámit čtenáře podrobně s celou šíří fyzikální chemie. Osahuje pouze některé kapitoly tohoto oboru, které...

vydáno: listopad  2014
doporučená cena: 120 Kč


Základy fyzikální chemie

Lázníčková, Alice - Kubíček, Vladimír

Třetí vydání učebního textu, určeného studentům oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě UK. Neklade si za cíl seznámit čtenáře podrobně s celou šíří fyzikální chemie. Osahuje pouze některé kapitoly tohoto oboru, které...

vydáno: řijen  2014
doporučená cena: 190 Kč


Detail knihy Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie
E-KNIHA

Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie

Mužíková, Jitka a kol.

Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie jsou zaměřena na praktické využití teoretických poznatků prezentovaných v přednáškách z farmaceutické technologie. Konkrétně se jedná o podchycení základních výrobních a zkušebních kroků při...

vydáno: únor  2019
doporučená cena: 100 Kč


Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie

Mužíková, Jitka a kol.

Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie jsou zaměřena na praktické využití teoretických poznatků prezentovaných v přednáškách z farmaceutické technologie. Konkrétně se jedná o podchycení základních výrobních a zkušebních kroků při...

vydáno: únor  2019
doporučená cena: 90 Kč


Vybrané kapitoly z patobiochemie II. díl, Patologické stavy

Netopilová, Miloslava - Dršata, Jaroslav

Anotace není k dispozici.

vydáno: řijen  2009
doporučená cena: 200 Kč


Farmakologie pro farmaceuty IV.

Pourová, J.

Učební text navazuje na předchozí díly a je primárně určen pro posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Pozornost je tentokrát věnována hormonům, inzulinu a vitaminům.

vydáno: září  2009
doporučená cena: 105 Kč