English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie

Klimešová, Věra - Kubicová, Lenka - Palát, Karel - Sova, Jaroslav

Učební text pro seminární část výuky obecné a anorganické chemie navazuje na středoškolské znalosti studentů. Možno využít i při přípravě a písemnou část zkoušky z obecné a anorganické chemie. Určeno pro posluchače Farmaceutické fakulty UK.

vydáno: září  2011
doporučená cena: 135 Kč


Základy obecné chemie pro farmaceuty

Klimešová, Věra - Palát, Karel

Anotace není k dispozici.

vydáno: září  2011
doporučená cena: 170 Kč


Praktická cvičení z fyzikální chemie

Kubíček, Vladimír

Druhé vydání učebního textu pro studenty prvního ročníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
Text doplňuje příslušnou přednášku a zároveň studenty seznamuje s vybranými laboratorními operacemi.

doporučená cena: 80 Kč


Výpočty z fyzikální chemie I.

Kubíček, Vladimír

Obsah: výpočty koncentrací, výpočty pH, výpočty potenciálů a elektromotorických napětí, výpočty vodivosti, rozpustnosti a elektrolýzy, výpočty z chemické kinetiky, výpočty termodynamických veličin a rovnovážných stavů. Určeno pro posluchače...

vydáno: březen  2010
doporučená cena: 80 Kč


Latina pro farmaceuty. Učebnice pro posluchače oborů Farmacie a...

Kunešová, Květuše

Čvrté vydání učebnice, která podává základy lékařské terminologie s přihlédnutím ke specifickým potřebám oboru farmacie. Z celkového počtu 20 lekcí, v nichž se probírá elementární latinská gramatika a základy lékařské a farmaceutické terminologie,...

vydáno: červenec  2018
doporučená cena: 210 Kč


Latin for Pharmacists

Kunešová, Květuše

Skriptum Latin for pharmacists podává přehled základní latinské mluvnice a slovní zásoby. Je zaměřeno na potřeby studujících farmacie a medicíny, jimž je přednostně určeno, ale poslouží i jako nástroj při studiu odborné terminologie v přírodních...

vydáno: červenec  2010
doporučená cena: 190 Kč


Le francais de spécialité (pharmacie, médicine)

Kunešová, Květuše

Cvičebnice francouzštiny z oblasti medicíny a farmacie se zaměřuje na odborné názvosloví základních oborů (fyzika, chemie, biologie, anatomie atp.). Vychází jako učební text pro posluchače farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

vydáno: červen  2005
doporučená cena: 260 Kč


Detail knihy Veterinární léčiva pro posluchače farmacie
E-KNIHA

Veterinární léčiva pro posluchače farmacie

Lamka, Jiří - Ducháček, Lubomír

Učební text pro studenty Farmaceutické fakulty UK seznamuje s nejvýznamnější farmakologickou a farmaceuticko-technologickou problematikou veterinární farmacie.

vydáno: listopad  2014
doporučená cena: 120 Kč