English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Laboratorní cvičení z organické chemie pro farmaceuty

Hrabálek, Alexandr a kol.

Učební text pro posluchače Farmaceutické fakulty UK je určený k výuce praktických cvičení z organické chemie.

Třetí vydání.

vydáno: řijen  2016
doporučená cena: 175 Kč


Chemická laboratorní technika pro farmaceuty

Hrabálek, Alexandr a kol.

Čtvrté vydání učebního textu seznamuje posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se základními pojmy a metodami, které jsou obsahem preparativních postupů používaných v chemické laboratoři. Autoři studenty seznamují i se základním...

vydáno: řijen  2016
doporučená cena: 120 Kč


Detail knihy Praktická cvičení z morfologie a fyziologie
E-KNIHA

Praktická cvičení z morfologie a fyziologie

Hronek, Miloslav a kol.

Učební text pro posluchače biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Obsahuje testy a úlohy zaměřené na poznání základních biomedicínských předmětů a na hlubší poznání stavby a funkce lidského těla za normálních...

vydáno: duben  2014
doporučená cena: 80 Kč


Praktická cvičení z morfologie a fyziologie

Hronek, Miloslav a kol.

Učební text pro posluchače biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Obsahuje testy a úlohy zaměřené na poznání základních biomedicínských předmětů a na hlubší poznání stavby a funkce lidského těla za normálních...

vydáno: řijen  2013
doporučená cena: 135 Kč


Analytická chemie pro farmaceuty

Karlíček, Rolf a kol.

Čtvrté vydání učebního textu pro posluchače Farmaceutické fakulty UK podává stručný výklad jednotlivých oblastí analytické chemie a výklad chemických metod analýzy anorganických a organických látek. Probrány jsou i nejdůležitější optické,...

doporučená cena: 190 Kč


Analytická chemie. Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické...

Karlíček, Rolf a kol.

Učební text obsahuje protokoly zahrnující kvalitativní anorganickou a organickou analýzu, kvantitativní analýzu a základní instrumentální metody analýzy. Jednotlivé protokoly jsou již připraveny pro doplnění všech údajů získaných při experimentálním...

vydáno: srpen  2009
doporučená cena: 125 Kč


Aplikovaná matematika

Klemera, Petr

Třetí vydání učebního textu pro studenty Farmaceutické fakulty UK. Učebnice je rozdělena do šesti kapitol, jejichž tématy jsou funkce jedné proměnné, derivace, integrály, funkce více proměnných, matice, numerické metody.

vydáno: únor  2018
doporučená cena: 160 Kč


Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie

Klimešová, Věra - Kubicová, Lenka - Palát, Karel - Sova, Jaroslav

Třetí vydání učebního textu pro seminární část výuky obecné a anorganické chemie navazuje na středoškolské znalosti studentů. Možno využít i při přípravě a písemnou část zkoušky z obecné a anorganické chemie. Určeno pro posluchače Farmaceutické...

vydáno: květen  2018
doporučená cena: 135 Kč