English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Detail knihy Molekulární genetika pro bioanalytiky
E-KNIHA

Molekulární genetika pro bioanalytiky

Beránek, Martin

V oblasti molekulární genetiky lze od nástupu nového milénia pozorovat velké pokroky ve vyšetřovacích metodách. Stěžejními momenty tohoto rozvoje byly: dokončení projektu Lidský genom, aplikace čipové technologie a sekvenování nové generace. Úloha...

vydáno: duben  2016
doporučená cena: 240 Kč


Studijní texty k dějinám farmacie

Dohnal, František

Studijní texty k dějinám farmacie jsou výchozím studijním materiálem pro předmět Historie a organizace farmacie. Farmacie je neoddělitelnou součástí zdravotnictví, proto obsahovou součástí textů je charakteristika zdravotnictví, které v každé...

vydáno: červen  2018
doporučená cena: 180 Kč


Detail knihy Studijní texty k dějinám farmacie
E-KNIHA

Studijní texty k dějinám farmacie

Dohnal, František

Studijní texty k dějinám farmacie jsou výchozím studijním materiálem pro předmět Historie a organizace farmacie. Farmacie je neoddělitelnou součástí zdravotnictví, proto obsahovou součástí textů je charakteristika zdravotnictví, které v každé...

vydáno: řijen  2014
doporučená cena: 110 Kč


Farmaceutická chemie IV.

Hartl, Jiří - Doležal, Martin - Miletín, Miroslav - Opletalová, Veronika - Zimčík, Petr

Čtvrtý díl učebnice je určen pro studující oboru farmacie. Jeho obsahem jsou informace o léčivech s účinkem protiinfekčním a protiinvazním, kterých se používá k boji proti různým, převážně infekčním mikroorganismům i proti invazním organismům, a to...

vydáno: leden  2019
doporučená cena: 180 Kč


Farmaceutická chemie I.

Hartl, Jiří - Palát, Karel

Učební text v první části charakterizuje obor farmaceutické chemie a popisuje jednotlivé etapy vývoje léčiv chemického původu. Další kapitoly se zabývají současnými zdroji nových chemických léčiv a jejich účinkem. Poslední část je věnována fyzikálně...

vydáno: řijen  2016
doporučená cena: 135 Kč


English for Pharmacy and Medical Bioanalytics

Havlíčková, Ilona - Dostálová, Šárka - Katerová, Zuzana

Druhé vydání učebního textu, který je určen studentům Farmaceutické fakulty. Autorky této praktické příručky kladou důraz na procvičení a profesionální zvládnutí anglické farmaceutické terminologie a frazeologie. Každá z 30 lekcí obsahuje odborný...

vydáno: červen  2018
doporučená cena: 295 Kč


Detail knihy English for Pharmacy and Medical Bioanalytics
E-KNIHA

English for Pharmacy and Medical Bioanalytics

Havlíčková, Ilona - Dostálová, Šárka - Katerová, Zuzana

Druhé vydání učebního textu, který je určen studentům Farmaceutické fakulty. Autorky této praktické příručky kladou důraz na procvičení a profesionální zvládnutí anglické farmaceutické terminologie a frazeologie. Každá z 30 lekcí obsahuje odborný...

vydáno: listopad  2014
doporučená cena: 190 Kč