English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Stres a jeho mechanismy

Bartůňková, Staša

Text je tematicky rozdělen do tří částí. První část řeší obecné problémy stresového syndromu. Věnuje se jak anatomickým strukturám a neurohumorálním dějům, tak i metabolickým a funkčním odezvám. Do této části je také zařazena problematika stresu a...

vydáno: leden  2011
doporučená cena: 145 Kč


Historie střelectví z ručních palných zbraní

Brych, Jan - Janoušek, Ladislav - Parkan, František

Publikace v devatenácti kapitolách popisuje vývoj střelby z ručních palných zbraní od jejího vzniku ve 14. století do současnosti. Vývoj této činnosti je vázán jednak na technický pokrok, jednak na organizaci ve společnosti. S tím je spojen vznik...

vydáno: březen  2018
doporučená cena: 200 Kč


Sportovní střelba

Brych, Jan

Publikace Sportovní střelba zachycuje v jedenácti kapitolách všechny aspekty tohoto sportu - historii, organizaci v národním a mezinárodním měřítku, základní ustanovení pravidel jednotlivých disciplín, údaje o sportovních zbraních, základy...

vydáno: listopad  2008
doporučená cena: 220 Kč


Teorie a didaktika volejbalu

Buchtel, Jaroslav - Vorálek, Rostislav - Mitáč, Stanislav - Licek, Jindřich

Učební text je určen posluchačům FTVS UK, sportovním trenérům a dalším zájemcům o volejbal. Důraz je kladen především na vysvětlení postupu při osvojování volejbalových dovedností, nácviku herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních...

vydáno: květen  2006
doporučená cena: 200 Kč


Plavání. Pohybový trénink ve vodě.

Čechovská, Irena a kol.

Učební text je určen především studujícím Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, ale i všem dalším studentům tělesné výchovy a sportu a zájemcům o pohybový trénink a tvorbu pohybových programů ve vodě. V širším teoretickém zázemí jsou...

vydáno: srpen  2018
doporučená cena: 120 Kč


Ekologické aspekty tělesné výchovy, sportu a turistiky

Doležal, Tomáš - Málek, Pavel

Učební text pro posluchače FTVS UK. Z obsahu : světová strategie ochrany přírody a životního prostředí, globální ekologické problémy, čistota ovzduší a tělesná výchova, ekologie života ve městech, sport a životní prostředí, turismus a ochrana...

vydáno: září  2000
doporučená cena: 125 Kč


Kanoistika zdravotně postižených

Doležal, Tomáš - Čichoň, Rostislav a kol.

Učební text obsahuje poznatky o sportovním vyžití tělesně postižených osob prostřednictvím kanoistiky. Obsah: kanoistika zdravotně postižených, výzbroj a výstroj, speciální úprava vybavení pro zdravotně postižené, nastupování a vystupování z lodi,...

vydáno: duben  2006
doporučená cena: 80 Kč


Sport texts

Engelová, Taťana - Růžičková, Jiřina - Korbel, Milan - Kosová, Jana

Třetí vydání textové čítanky anglického jazyka obsahuje texty o 34 nejrozšířenějších sportech ČR a sportech, typických pro anglo-americkou oblast. Obsahuje i texty o anatomii, fyziologii, zdravé výživě, sportovních úrazech a přehled základní...

vydáno: červen  2006
doporučená cena: 155 Kč