English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Real Economic Convergence - Selected Topics

Cahlík, Tomáš a kol.

Publikace se věnuje vybraným problémům reálné ekonomické konvergence. Ve čtyřech kapitolách autoři vysvětlují problémy lidského kapitálu a cenové konvergence, uvádějí modely týkající se různých úrovní důchodu per capita v různých zemích a procesů...

vydáno: únor  2004
doporučená cena: 165 Kč


Nová politická ekonomie

Gregor, Martin

Autor představuje zrod a vývoj vědní disciplíny nová politická ekonomie a rozebírá tento proud v širším rámci mezinárodních ekonomických škol. Věnuje se mimo jiné efektivitě politiky, dobývání renty, lobování a neefektivitě veřejných financí. V...

vydáno: leden  2006
doporučená cena: 260 Kč


Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice

Hankusová, Veronika

Metodologie a historie výzkumu čekého rozhlasu jsou hlavní témata práce Veroniky Hankusové. Autorka nejprve osvětluje vztah médium - publikum a představuje posluchače jako objekt výzkumu, poté srovnává jednotlivé metody a zmiňuje se i o výzkumu v...

vydáno: únor  2006
doporučená cena: 155 Kč


Gnozeologie komunikací

Janoušek, Ivo

Učební text čtenářům poskytuje základní informace o různých teoriích poznání. Autor zároveň analyzuje úlohu komunikačního jazyka v procesu poznání. V samostatných kapitolách jsou vysvětleny i základy logiky a filozofie kultury.

vydáno: červenec  2001
doporučená cena: 210 Kč


Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a...

Kabele, Jiří (ed.)

Anotace není k dispozici.

vydáno: květen  2002
doporučená cena: 450 Kč


Teorie a nástroje vzdělávací politiky

Kalous, Jaroslav - Veselý, Arnošt (eds.)

Cílem publikace je uvedení do terminologie, teorie a disciplinárního zakotvení oboru vzdělávací politika. První část, kromě přehledu možných přístupů ke vzdělávací politice, obsahuje model vnitřní struktury oboru a přehled aktérů, kteří se...

vydáno: březen  2007
doporučená cena: 170 Kč


Vybrané problémy vzdělávací politiky

Kalous, Jaroslav - Veselý, Arnošt (eds.)

Publikace seznamuje se světovými trendy vývoje vzdělávání všeobecného, odborného, multikulturního i speciálního. Koncept lidského, sociálního či kulturního kapitálu je stále významnějším teoretickým rámcem analýz vzdělávacích politik. Celoživotní...

vydáno: březen  2007
doporučená cena: 160 Kč


Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu

Kalous, Jaroslav - Veselý, Arnošt (eds.)

Obsahem publikace je analýza české vzdělávací politiky z nejrůznějších úhlů pohledu. Úvod tvoří seznámení s historickým vývojem. Další kapitoly popisují a analyzují problémy všech úrovní české vzdělávací soustavy, komparují jak její strukturu, tak...

vydáno: březen  2007
doporučená cena: 180 Kč