English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Algoritmy v digitální kartografii

Bayer, Tomáš

Publikace poskytuje přehled vybraných algoritmů z oblasti geoinformatiky a digitální kartografie. Algoritmy pro kompresi rastrů (RLE, LZ-77, LZW, JPEG), rasterizační algoritmy (Bresenham), metody klasifikace dat (konstantní i proměnná velikost...

vydáno: duben  2008
doporučená cena: 275 Kč


Hygiena a epidemiologie

Bencko, Vladimír a kol.

Úkolem učebnice vypracované pracovníky 1.lékařské fakulty UK je poskytnout studentům lékařských fakult vhodný studijní text pro přípravu na zkoušky a státnice z hygieny a epidemiologie. Učebnice zároveň přispívá i k pochopení vzájemného vztahu...

vydáno: srpen  2006
doporučená cena: 250 Kč


Základy lékařské fyziky

Beneš, Jiří - Jirák, Daniel - Vítek, František

Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně. Lékařská fyzika je specifická tím, že se zabývá aplikací fyzikálních...

vydáno: únor  2019
doporučená cena: 350 Kč


Detail knihy Základy lékařské fyziky
E-KNIHA

Základy lékařské fyziky

Beneš, Jiří - Jirák, Daniel - Vítek, František

Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně. Lékařská fyzika je specifická tím, že se zabývá aplikací fyzikálních...

vydáno: srpen  2015
doporučená cena: 250 Kč


Základy lékařské psychologie pro studenty lékařství

Beran, Jiří - Tumpachová, Naděžda

Třetí vydání učebního textu pro studenty lékařských fakult popisuje a interpretuje různé problémy, s nimiž se budoucí lékař může střetnout během komunikace s nemocným.
Obsah: komplexní pohled na nemocného, psychoterapie a medicína, základní...

vydáno: listopad  2009
doporučená cena: 190 Kč


Forenzní traumatologie

Beran, Michal - Bouška, Ivan - Holčapek, Tomáš - Strauss, Jiří - Šustek, Petr - Tomášek, Petr

Učební text Forenzní traumatologie je ve své úvodní části věnován jednak právním a kriminalistickým aspektům práce soudního lékaře a jednak obecné charakterizaci mechanických poranění. Následně se jeho speciální část podrobněji zaměřuje na zranění...

vydáno: prosinec  2009
doporučená cena: 170 Kč


Soudnělékařská identifikace

Beran, Michal a kol.

Kniha zkušených a významných forenzních vědců, kteří se dlouhodobě zabývají soudním lékařstvím a genetickou identifikací osob, shrnuje dosud získané poznatky o soudnělékařské identifikaci na začátku 21. století. Publikace přehlednou a nenásilnou...

vydáno: prosinec  2012
doporučená cena: 190 Kč


Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 3.

Beránek, Karel - Svobodný, Petr

Anotace není k dispozici.

vydáno: leden  2001
doporučená cena: 185 Kč