English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

History of Charles University I, II

Kavka, František - Petráň, Josef

vázaná,  888 str., 1. vydání
vydáno: červen 2001
ISBN 8024600234
doporučená cena:  5825 Kč

obálkaDvousvazková publikace History of Charles University patří k vrcholům evropské univerzitní historiografie. Po obsahové stránce vychází z českých čtyřsvazkových Dějin Univerzity Karlovy vydaných v Nakladatelství Karolinum v letech 1995 - 1998, které měly velký veřejný ohlas a získaly řadu odborných ocenění. Kniha, na jejímž vzniku se podílelo více než 20 předních českých historiků, přináší informace o základních vývojových proměnách univerzitní struktury, o významu Karlovy univerzity v dějinách českých zemí a o vlivu univerzity na vývoj středoevropské vzdělanosti. Práce je věnována také historii jednotlivých fakult, nejvýznamnějších disciplín a výuky, osobnostem profesorů a přibližuje každodenní život učitelů a studentů. Text je doplněn početnou řadou obrazové dokumentace, která je nedílnou součástí výkladu. Dílo je vybaveno i soupisy pramenů a literatury. Grafická úprava prof. Zdeňka Zieglera představuje jeden z vrcholů současného českého knižního designu. Publikace je určena všem zahraničním zájemcům o dějiny Karlovy univerzity a o dějiny středoevropské vzdělanosti. Reprezentativní grafickou úpravu a kvalitní anglický překlad ocení všichni zahraniční návštěvníci České republiky.