English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Komplexní léčba popáleninového traumatu

[Complex Treatment of the Burn Trauma]

Königová, Radana

vázaná,  432 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2010
ISBN 9788024616704
doporučená cena:  410 Kč

obálkaMonografie představuje ucelený, moderní pohled na problematiku léčby pacientů s termickým, elektrickým, chemickým a radiačním poraněním. Připravil ji autorský kolektiv pod vedením Radany Königové, profesorky tohoto oboru na klinice 3. lékařské fakulty UK, která patří k předním českým odborníkům na popáleniny. Je určena všem specialistům, studentům medicíny a lékařům v postgraduálním vzdělávání i v praxi. Kniha se vyznačuje přehledným shrnutím všech aspektů popáleninové medicíny a jasným a precizním definováním složité problematiky; všechny poznatky jsou doloženy řadou příkladů z bohaté praxe autorů. Významnou část publikace představují kapitoly věnované traumatům, kde je zohledněn i etický aspekt léčby. Autoři se zabývají nutným rozsahem a typem potřebné péče, prevencí popáleninového psychického stresu i psychickou rehabilitací pacientů. Kniha je doplněna DVD nosičem, na kterém je přes 600 obrázků a schémat ve vysokém rozlišení s podrobnými popisy a s odkazy v jednotlivých kapitolách publikace. Jako speciální příloha je doplněno několik videosekvencí demonstrujících základní chirurgické úkony při léčbě popá-lených pacientů. Publikace tak bude významným přínosem pro všechny, kdo se s popáleninovým traumatem a jeho komplikacemi setkávají při studiu i výkonu svého povolání, od budoucích lékařů až po pracovníky integrovaného záchranného systému.