English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Optika

[Optics]

Malý, Petr

vázaná,  353 str., 1. vydání
vydáno: březen 2008
ISBN 9788024613420
doporučená cena:  325 Kč

obálkaUčebnice vznikla na základě přednášky z optiky pro studenty fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Snahou autora bylo napsat text, který by byl úvodem pro další studium optiky, ale také zdrojem informací pro studenty, kteří se v budoucnu budou věnovat jiným oborům, na nichž se již optika dále nevyučuje. Vzhledem k tomu, že optika je tradiční součástí univerzitního základního kurzu fyziky, je učebnice zaměřena na klasickou (tedy ne kvantovou) optiku. Nezůstává jen u obvyklých oblastí (elektromagnetická povaha světla, geometrická a přístrojová optika, ohyb a interference světla, koherence světla), ale zahrnuje zároveň, i když někdy jen stručně, některá témata z modernější optiky (Fourierova optika, vláknová optika, laserová fyzika, nelineární optika).