English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

STUDIA PRAEHISTORICA XXVII

Buchvaldková, Marie - Košnar, Lubomír - Klír, Tomáš - Sláma, Jiří - Buchvaldek, Miroslav - Popelka, Miroslav

vázaná,  724 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2007
ISBN 9788024607740
doporučená cena:  1460 Kč

obálkaVýjimečný projekt, který inicioval Miroslav Buchvaldek, na němž spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni a materiály dodávali odborníci z celé Evropy v průběhu let 1995-2003, podává přehled vývoje, trvání a významu jednotlivých kultur a nalezišť po celé Evropě. Je strukturován do dvou částí. První obsahuje 27 velkých, barevných a skládacích map s rozšířením kultur v Evropě, jež jsou děleny na časové úseky podle kalibrovaných dat C14 od paleolitu po dobu laténskou. Druhá část obsahuje přes osm set malých map s rozšířením kultur a významnými nalezišti v jednotlivých, abecedně členěných zemích Evropy. Čtenáři zde také naleznou hlavní principy datování, rejstříky názvů kultur a nalezišť a zejména velmi cenný kompletní seznam odkazů na literaturu k jednotlivým lokalitám. Obsáhlý atlas je určený pro odborníky, vysokoškolské studenty i zájemce o archeologii z řad širší veřejnosti.