English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Vzdělání, dovednosti a mobilita.

Anýžová, Petra - Večerník, Jiří (eds.)

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  červenec 2019
ISBN 9788024643014 (PDF)

doporučená cena:  200 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Kniha je velkým obohacením současných statí o příjmové a mzdové nerovnosti v české společnosti, kterou generuje trh práce. Z hlediska ekonomického jsou analýzy tradičně zaměřeny na následující faktory: délka formálního vzdělávání, věk, gender, odvětví, region apod. Autorský kolektiv, v němž je společné zastoupení ekonomů a sociologů, předkládá knihu, v níž se kromě tradičně zkoumaných faktorů ovlivňujících postavení a úspěch jedince na trhu práce, oprávněně zkoumají také kognitivní a non-kognitivní kompetence jedinců, čímž kniha dostala přesah, který je prozatím zastoupen v české odborné literatuře málo, pokud vůbec.

Z recenzního posudku: Doc. Ing. Magdaléna Kotýnková, CSc.