English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Temný kontinent

[Dark Continent. Europe’s Twentieth Century]

Mazower, Mark

Přeložil: Fantys, Petr - Marková Vlášková, Tereza
e-kniha,  1. vydání
vydáno:  květen 2019
ISBN 9788024643489 (PDF)

doporučená cena:  320 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Předmluva

Poděkování

KAPITOLA PRVNÍ
Opuštěný chrám - vzestup a pád demokracie
Sepisování ústav
Evropská občanská válka
Pochyby buržoazie
Kritika parlamentarismu
Krize demokracie
Podoby pravice
Právo a nacionálněsocialistický stát

KAPITOLA DRUHÁ
Impéria, národy, menšiny
Rozpouštění velkých impérií
Liberální varianta: směřování k právům menšin Idealisté a realisté
Proti liberálnímu novému řádu
Fašistická impéria

KAPITOLA TŘETÍ
Zdravá těla, nemocná těla
Válka a zkáza těl
Stát jako hlava rodiny
Množství a kvalita

KAPITOLA ČTVRTÁ
Krize kapitalismu
Komunistický úspěch
Národní oživení
Fašistický kapitalismus
Reforma demokratického kapitalismu

KAPITOLA PÁTÁ
Hitlerův nový řád, 1938-45
Hitlerova ztracená příležitost
Život v historické době
Uspořádání Evropy
Totální válka
Evropa jako rasová entita
Rasová válka (1): Polsko 1939-41
Rasová válka (2): Vernichtungskrieg 1941-45

KAPITOLA ŠESTÁ
Plánování zlatého věku
Oživování demokracie
Jednotlivec versus stát
Národní stát a mezinárodní pořádek
Nový konsenzus: limity a rozpory
Utopie a reality: rozsah úspěchu

KAPITOLA SEDMÁ
Krutý mír (1943-49)
Vysídlení a společenská krize, 1944–48
Rodina a morálka
Okupační politika, 1943–45
Nový začátek?
Rozdělení Německa
Studená válka v Evropě

KAPITOLA OSMÁ
Budování lidové demokracie
Budování politické nadvlády
Na cestě ke stalinismu
Reforma komunismu?
Nová společnost
Konec impéria?

KAPITOLA DEVÁTÁ
Transformovaná demokracie: západní Evropa (1950-75)
Oživování demokracie
Zázrak jménem růst
Sociální státy
Individualistická mobilizace Evropy
Amerikanizace Evropy?
Protest ve společnosti růstu
Migrace

KAPITOLA DESÁTÁ
Společenská smlouva v době krize
Inflační krize
Experiment thatcherovců
Trpělivý stát
Zažívá levice úpadek?
Uvolňování
Vítězný individualismus?
Globalizace a krize národního státu

KAPITOLA JEDENÁCTÁ
Žraloci a delfíni: zhroucení komunismu
Světová hospodářská krize a východní Evropa
Smrštěná strana
Vývoj sovětské politiky
Krize v roce 1989
Znovusjednocené Německo
Válka v bývalé Jugoslávii

EPILOG
Utváření Evropy

Mapy a tabulky

Rejstřík