English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Vzdělání, dovednosti a mobilita.

Anýžová, Petra - Večerník, Jiří (eds.)

brožovaná,  278 str., 1. vydání
vydáno: květen 2019
ISBN 9788024642949
doporučená cena:  290 Kč

obálkaKniha je velkým obohacením současných statí o příjmové a mzdové nerovnosti v české společnosti, kterou generuje trh práce. Z hlediska ekonomického jsou analýzy tradičně zaměřeny na následující faktory: délka formálního vzdělávání, věk, gender, odvětví, region apod. Autorský kolektiv, v němž je společné zastoupení ekonomů a sociologů, předkládá knihu, v níž se kromě tradičně zkoumaných faktorů ovlivňujících postavení a úspěch jedince na trhu práce, oprávněně zkoumají také kognitivní a non-kognitivní kompetence jedinců, čímž kniha dostala přesah, který je prozatím zastoupen v české odborné literatuře málo, pokud vůbec.

Z recenzního posudku: Doc. Ing. Magdaléna Kotýnková, CSc.