English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Čtvrt století střední Evropy

[25 Years of Central Europe ]

Křen, Jan

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  květen 2019
ISBN 9788024640037 (PDF)

doporučená cena:  270 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Kniha je - obdobně jako předchozí velké dílo, na které navazuje - originální svým konceptem i šíří záběru a autorské kompetence. V centru Křenovy pozornosti stojí vnitřní i zahraniční politika, hospodářské a finanční otázky a ovšem především společnost zkoumaných zemí. Speciální pozornost autor věnuje takovým jevům, jako je "neoliberalismus" nebo interakce mezi globálními procesy, vývojem světových mocností a zkoumaným regionem. To vše je podáno zcela původním způsobem tematizace problémů, přičemž autorovy faktografické znalosti jsou obdivuhodné. Nezůstává ovšem při pouhém výčtu skutečností: Křenův pohled na historický vývoj posledního čtvrtstoletí je koncepční a jedinečný.
Jde o výrazně autorsky profilované dílo, tedy v žádném případě o pouhou faktografickou synoptickou příručku. Křenův pohled je osobitý, zcela jistě najde kritiky, stojící historicko-politicky napravo i nalevo, lze snad dokonce doufat, že kniha vyvolá potřebnou a zatím absentující koncepční diskusi o nejnovějších dějinách. Vzhledem k tomu, že autor své, někdy i vyhraněné soudy soustavné argumentuje, nelze však jeho názory bez dalšího odmítat nebo nepřijímat, je nutno najít argumenty přinejmenším obdobně silné. A to je zcela evidentně i záměr autora, jedné z nejvýraznějších osobností českého a středoevropského dějepisectví posledního půlstoletí.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Jiří Pešek