English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Von Mathesius bis Masaryk

Schwarz, Karl W.

brožovaná,  280 str., 1. vydání
vydáno: květen 2019
ISBN 9788024639901
doporučená cena:  350 Kč

obálka  • anotace

Kniha je souborem statí významného rakouského církevního historika Karla W. Schwarze soustředěných na problematiku protestantismu v českých zemích. Ve čtyřech tematických okruzích předkládá sondy do oblasti josefínské tolerance, postavení církví mezi národním probuzením a nacionalismem 19. století, jejich role ve století dvacátém a biografické črty významných představitelů českého protestantismu. Čtenáři se tak dostává do rukou sborník cenných pojednání, která již sice s výjimkou jediného vyšla tiskem, dosud však byla rozptýlená a mnohdy špatně dostupná. K vydání připravil Jan Blahoslav Lášek.