English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Pragmatika

[Pragmatics]

Huang, Yan

Přeložil: Dufek, Ondřej
brožovaná,  406 str., 1. vydání
vydáno: duben 2019
edice: Lingvistika
ISBN 9788024633374
doporučená cena:  420 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


  • anotace

Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem pragmatického bádání – implikatuře, presupozici, řečovým aktům, deixi a referenci, rozebírá vztahy pragmatiky ke kognici, sémantice a syntaxi. Autor systematicky vysvětluje různé přístupy k uchopování složitosti lidské komunikace a ukazuje jejich přednosti a problémy na množství příkladů, k čemuž využívá materiál z mnoha světových jazyků.
Kniha je vstřícnou učebnicí – po každé oblasti shrnuje nejdůležitější pojmy a čtenář si může ověřit porozumění na řadě cvičení s návrhy řešení. Publikace je vhodná především pro studenty jazykovědných oborů, ale také pro ty, kteří se zabývají filozofií jazyka a komunikačními aspekty řady souvisejících disciplín.