English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945

[Biographical dictionary of victims of the Nazi persecution from the scientific community in the Czech Lands 1939–1945]

Šimůnek, Michal V. - Kostlán, Antonín (eds.)

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  březen 2019
ISBN 9788024636474 (PDF)

doporučená cena:  290 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Osudy vědců perzekvovaných za nacistické okupace a během druhé světové války byly dosud české veřejnosti předkládány zpravidla výběrově a bez adekvátního historického zhodnocení. Tuto mezeru se dlouhodobě snaží zacelit systematický výzkum Centra dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, jehož výsledkem je i dvousvazkový slovník, který přináší první souborný biografický přehled přímých obětí z řad významných vědců působících v českých zemích, a to bez ohledu na jejich původ, národnost, působiště či obor.
Na konkrétních lidských osudech je ukázáno, v jakém rozsahu došlo v tomto období k bezprecedentním zásahům do personálního složení zdejší vědecké obce. Vzhledem k tomu, že tito odborníci představovali nezanedbatelnou část společenské elity meziválečného Československa, umožňuje práce lépe pochopit i uplatňování diskontinuitních mechanismů ve vývoji české společnosti 20. století.
První svazek obsahuje biografické medailony 71 významných vědeckých osobností, které zemřely v důsledku nacistického běsnění v letech 1939–1945. Každý medailon je doplněn podrobným výčtem archivních pramenů a bibliografickým soupisem.