English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní

[The interaction of monetary and fiscal policies before and after the crisis]

Řežábek, Pavel

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  duben 2019
ISBN 9788024642420 (PDF)

doporučená cena:  170 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


ÚVOD

1. EMPIRICKÝ MODEL INTERAKCE MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY
1.1 ZACHYCENÍ DOPADŮ HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK V MODELU VAR A SVAR
1.1.1 SPECIFIKACE REDUKOVANÉHO TVARU MODELU VAR
1.1.2 VSTUPNÍ DATA A JEJICH TRANSFORMACE
1.1.3 MODEL SVAR A PROBLEMATIKA IDENTIFIKACE STRUKTURÁLNÍCH ŠOKŮ
1.1.4 PŘÍSTUPY K IDENTIFIKACI STRUKTURÁLNÍCH ŠOKŮ
1.2 NÁVRH POSTUPU PŘI IDENTIFIKACI MĚNOVĚ-FISKÁLNÍHO MODELU VAR
1.3 POTENCIÁLNÍ KRITIKA PROVEDENÉ ANALÝZY

2. BAYESOVSKÁ STATISTIKA A ODHAD MODELU VAR
2.1 ZÁKLADY BAYESOVSKÉ STATISTIKY
2.2 VÝPOČETNÍ ASPEKTY BAYESOVSKÉ STATISTIKY
2.3 IMPLEMENTACE APRIORNÍCH INFORMACÍ PRO ODHAD MODELU VAR
2.4 SPECIFIKACE APRIORNÍCH ROZDĚLENÍ PRO MĚNOVĚ-FISKÁLNÍ VAR
2.4.1 VOLBA APRIORNÍCH ROZDĚLENÍ PARAMETRŮ PRO PŘEDKRIZOVÉ OBDOBÍ
2.4.2 VOLBA APRIORNÍCH ROZDĚLENÍ PARAMETRŮ PRO POKRIZOVÉ OBDOBÍ
2.5 SHRNUTÍ: VÝSTAVBA A ODHAD MODELU

3. VÝSLEDKY EMPIRICKÉ ANALÝZY
3.1 CHARAKTERISTIKA MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY V PŘEDKRIZOVÉM OBDOBÍ
3.1.1 HODNOCENÍ MĚNOVÉ POLITIKY
3.1.2 HODNOCENÍ FISKÁLNÍ POLITIKY: DOPADY PŘÍJMOVÉHO ŠOKU
3.1.3 HODNOCENÍ FISKÁLNÍ POLITIKY: DOPADY VÝDAJOVÉHO ŠOKU
3.1.4 INTERAKCE MEZI MĚNOVOU A FISKÁLNÍ POLITIKOU
3.2 CHARAKTERISTIKA MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY V POKRIZOVÉM OBDOBÍ
3.2.1 HODNOCENÍ MĚNOVÉ POLITIKY
3.2.2 HODNOCENÍ FISKÁLNÍ POLITIKY: DOPADY PŘÍJMOVÉHO ŠOKU
3.2.3 HODNOCENÍ FISKÁLNÍ POLITIKY: DOPADY VÝDAJOVÉHO ŠOKU
3.2A INTERAKCE MEZI MĚNOVOU A FISKÁLNÍ POLITIKOU
3.3 SROVNÁNÍ PŘEDKRIZOVÉHO A POKRIZOVÉHO OBDOBÍ: NEJVĚTŠÍ ZMĚNY
3.4 HOSPODÁŘSKÉ IMPLIKACE A DOPORUČENÍ VE SVĚTLE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ

4. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

ZÁVĚR
PŘÍLOHA 1: IMPULZNÍ ODEZVY, ZÁKLADNÍ MODEL A ODHAD
PŘÍLOHA 2: IMPULZNÍ ODEZVY, CITLIVOSTNÍ ANALÝZA
LITERATURA
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ
SUMMARY