Česky

ADVANCED SEARCH

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

TITLE DETAILS:

Sociální kliniky

Krakešová, Marie - Kodymová, Pavla - Brnula, Peter

paperback,  212 pp., 1. edition
published: March 2019
ISBN 9788024643007
recommended price:  260 CZK

obálka

Also available as

E-BOOK


  • annotation

Monografie přináší do vědeckého a odborného diskurzu téma sociálních klinik, které vnímá jako téma završující rozvoj československé sociální práce v první polovině dvacátého století.
Pojetí je unikátní tím, že po 70 letech přináší vydání rukopisu Marie Krakešové Úvod do prakse na sociálních klinikách, který byl toto celé období jen archivovaným dokumentem a v podobě cyklostylovaných kopií užíván v krátkém období existence vysokoškolské výuky sociální práce na Vysoké škole politické a sociální v letech 1946-1953.
Rukopis Marie Krakešové je doplněn o kapitoly autorské dvojice Pavla Kodymová a Peter Brnula, kteří realizovali historický výzkum a na jeho základě přinášejí veřejnosti dosud neznámé informace o životě Marie Krakešové, rozbor jejího díla, odraz díla v praxi sociální práce i o jejím pedagogickém působení na Vysoké škole politické a sociální v oblasti zakládání, realizace a řízení sociálních klinik - odborných pracovišť pro praxi. Přílohou práce je dobová studentská práce, která je hodnocená Marii Krakešovou.
A jak Kodymová s Brnulou v závěrech uvádějí, je po mnohaletém historickém výzkumu možné konstatovat, že Marie Krakešová je autorkou české školy sociální práce, pro kterou vytvořila samostatnou teorii i její aplikaci do praxe.