English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Challenges of mass methanol poisoning outbreaks: Diagnosis, treatment and prognosis in long term health sequelae

Zacharov, Sergej

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  únor 2019
ISBN 9788024642536 (PDF)

doporučená cena:  250 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Tato monografie shrnuje poučení z české hromadné otravy metanolem se 137 případy a více než 50 úmrtími, což představuje jednu z největších metanolových "epidemií" v XXI. století v celém světě. Specifická oblast studie je definována řadou výzev, jimž čelí zdravotní systémy během vypuknutí hromadných otrav: zpožděný kontakt pacienta s lékařem a nevčasná diagnostika, nespecifické klinické příznaky a symptomy při přijetí, potřeba využití plynové chromatografie pro detekci metanolu, omezená dostupnost některých léčebných metod v menších nemocnicích, nedostatečné důkazy klinické účinnosti a bezpečnosti řady přednemocničních a nemocničních terapeutických opatření, vysoká míra úmrtnosti a podhodnocená prevalence dlouhodobých zdravotních následků u osob, které otravu přežily.