English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

České důchody

[Czech pensions]

Potůček, Martin

brožovaná,  182 str., 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN 9788024642369
doporučená cena:  240 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Je smutným faktem, že se podle poznatků sociologických výzkumů nejméně zajímáme o věci, které se nás bezprostředně dotýkají. Platí to zvláště o našem penzijním systému, který většina našich obyvatel vnímá jako soubor technických a početních parametrů, ve kterých se nelze vyznat. Martin Potůček na sebe bere úkol jednotlivé prvky systému vysvětlit a zasadit je do širšího společenského kontextu. Povídá si se čtenářem a nabízí se mu jako vlídný průvodce úskalími složité problematiky, kterou důvěrně zná.

Jan Hartl, sociolog, Středisko empirických výzkumů STEM

Přes víkend jsem prostudoval tuto krásnou publikaci, od které nešlo odejít. Blahopřeji a jsem pyšný na svého předsedu bývalé Důchodové komise, který svým poselstvím udělal noblesní tečku za svoji vekou prací. Jako předseda Rady seniorů České republiky jsem přečetl hodně publikací o sociálních a penzijních systémech, ale takovou nikdy. Se zájmem jsem se snažil posoudit, zda obsahuje všechno. A byl jsem mile překvapen, že obsahuje i více. Za významnou považuji zejména publikovanou sumu nedořešených problémů českého penzijního, sociálního a daňového systému, se kterou jako člen bývalé Důchodové komise plně souhlasím. A pro širokou veřejnost hodnotím publikaci jako čtenářsky zajímavou, ve které každý nalezne odpovědi na svoje otázky. A kterou by si měl každý přečíst. Z titulu funkce předsedy Rady seniorů ČR budu knihu doporučovat za “povinnou literaturu” pro široký funkcionářský aktiv Rady.

Dr. Zdeněk Pernes

Důchod se týká doslova každého z nás, buď dříve, nebo později se každému z nás sečtou odpracovaná léta a výše příjmů a úředníci České správy sociálního zabezpečení s nimi začnou „čarovat“, až z toho vypadne konečná částka, která výrazně ovlivní naši socioekonomickou úroveň v dalších letech života. Těžko najít výmluvnější důkaz o důležitosti důchodového zabezpečení v životě lidí, než statistika ombudsmana, která již osmnáctý rok bez výjimky ukazuje, že nejvíce podnětů se týká vždy právě důchodů. Kniha Martina Potůčka je průvodce džunglí důchodového zabezpečení: podává čtivou a laikovi srozumitelnou formou informace o tom, jak důchodový systém funguje, jak by mohl fungovat, jak složitý systém to je. Kolik zájmů a představ je třeba sladit, aby lidé neměli pocit nespravedlnosti. Mohu ji opravdu každému vřele doporučit.

Mgr. Anna Šabatová, PhD., veřejná ochránkyně práv


Jedná se o popularizující monografii, kde si autor neklade cíle a nevytyčuje hypotézy. Jasně však ukazuje, že podstata problému není v technice řešení důchodové reformy (role základního a doplňkového systému, role průběžného a fondového systému, omezení náhradních dob, zpřísnění poskytování předčasných důchodů apod.), ale především v politicky nejasném sociálním cíli, k jehož dosažení má důchodová soustava v České republice směřovat a ve vymezení metod a prostředků, které je společnost schopna a ochotna na penzijní systém vyčlenit. Není totiž problémem navrhnout jakékoliv technicky proveditelné řešení, ale musí jít o řešení, které společnost (občané) přijme a nebude vyvolávat vážné poruchy, jak v sociální sféře, tak v ekonomice.
(...)
Aktuálnost tohoto tématu je mimo vší diskusi. Po roce 1990 probíhá v oblasti důchodových systémů řada změn. Názory na hloubku těchto změn, rychlost jejich realizace a opodstatněnost řady kroků jsou přitom předmětem širokých diskusí, jak odborné, tak laické veřejnosti. Jedná se o velmi "vděčné" téma, ke kterému se vyjadřuje řada odborníků, aniž si vždy přitom uvědomí rozsáhlé dopady zvolených variant postupů a řešení a působení širokých vazeb, které determinují přijetí konkrétních rozhodnutí. Předložená práce proto nepochybně umožňuje lepší orientaci v problematice důchodových systémů a seznamuje čtenáře se zajímavými podrobnostmi, které provázely práci Odborné komise pro důchodovou reformu.

Z recenzního posudku: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.