English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Turistická odysea

[The tourist odyssey]

Mücke, Pavel - Krátká, Lenka (eds.)

vázaná,  672 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
edice: Orální historie a soudobé dějiny
ISBN 9788024640556
doporučená cena:  490 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Turistická Odyssea je kolektivní monografií v pravém slova smyslu. Není to "převlečený" sborník, v němž spolu příspěvky nekomunikují, ale tvoří jen disparátni slepenec; jde naopak o práci kolektivu autorů, kteří vědí, jakým způsobem chtějí své téma uchopit (a uchopit jej dokáží). Snahu o "kompatibilitu" příspěvků lze demonstrovat i na zdánlivých nepatrnostech, nuancích. Například - z čistě formálního hlediska - stojí za povšimnutí i taková drobnost jako "sladěný" jazyk. Kapitoly různých autorů jsou totiž pečlivými zásahy editorů (a v konečném stádiu jistě editorky) tvarovány do víceméně podobného literárního žánru, až se chvílemi zdá, jako by kapitoly různých autorů psal autor jediný (míněno samozřejmě z hlediska jazyka).
(...)
Drobnou vsuvkou - ale nikoli nevýznamnou - je, že se autoři svými studiemi pokoušejí nabourat obraz "neměnnosti režimu" (jak se - především v populárnější či ideologičtější odborné literatuře - ještě stále stává), ale že přicházejí s poněkud "tekutějším" a - řekl bych - mnohem zajímavějším pojetím zvláště ve vztahu k pozdnímu socialismu; tento někdy explicitně vyřčený, jindy spíše implicitní předpoklad přítomný v jednotlivých kapitolách považuji za jeden z významných kladů předkládané publikace.
Kolektivní monografie postupuje od obecnějšího ke konkrétnímu - od syntetizujících přístupů pokoušejících se téma cestovního ruchu, cestování a všeho, co je s tím spojeno, se dostáváme k mikrosondám. Tento přístup je logický. Jistě by se dalo upozorňovat na "kvalitativní" nevyváženost jednotlivých částí knihy (některé kapitoly psali již zkušení badatelé s širším rozhledem, zatímco jiné "nováčci", a to je samozřejmě leckdy docela dobře poznat), ale bylo by to vůči "nováčkům" nespravedlivé, protože i ve "kvalitativně" skromnějších příspěvcích nelze zpochybnit akribii pisatelů (a pečlivý výzkum, zvláště prostudování archivů a dobové legislativy). V obecné rovině lze nicméně poznamenat, že bylo dobrou volbou syntetizující - úvodní - kapitoly ponechat na zkušenějších badatelích, zatímco mikrostudie přenechat badatelům začínajícím, ne tolik zkušeným.
Za jistou slabinu předkládané publikace považuji až přílišnou "hospodářsko-statisticko-paragrafovou" (nedokáži to lépe vyjádřit) sebe/zahleděnost. Autoři - a to je pojí bez ohledu na zkušenost - se vyžívají ve statistických ukazatelích, citacích právních norem a nejrůznějších stranických usneseních (či usneseních orgánů státní správy) a zdá se mi, že se chvílemi z textu vytrácí - na úkor nejrůznějších tabulek atd. - "život", každodennost (a to dokonce i z těch textů, které se explicitně hlásí k orálně-historickému přístupu a hojně z nahraných rozhovorů citují), přitom téma cestování je takovému - živějšímu - přístupu nevídaně otevřené. Některé pasáže tak až příliš ustupují "oficiálnímu" jazyku dobových dokumentů (nejenom v místě, kdy jsou explicitně citovány). Na druhé straně však respektuji, že se editoři (a autoři samotní) rozhodli (vzhledem ke značné neprobádanosti tématu) pro tento - dejme tomu - klasičtější, "oficiálnější" a někdy v negativním a trochu pokřiveném smyslu slova pozitivističtější přístup, protože se s jeho pomocí evidentně chtěli pokusit zkonstruovat jakýsi "rámec" či snad lépe: "rám" - což si mimochodem myslím, že by byl i docela případný podtitul celé knihy, jelikož tato kniha je v podstatě rámem (relativně pevným), do kterého lze umísťovat další a další studie, a téma cestování a cestovního ruchu dokreslovat a prohlubovat, protože přes mohutnost předkládané publikace téma zdaleka vyčerpáno nebylo (což však sami editoři přiznávají, když mluví o "zlaté žíle", z níž je možno ještě pěnou řádku let těžit).

Z recenzního posudku: PhDr. Přemysl Houda, PhD.