English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže

[Risky behaviors in children’s and adolescent sports]

Slepička, Pavel - Slepičková, Irena - Mudrák, Jiří

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  září 2018
ISBN 9788024640488 (PDF)

doporučená cena:  180 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Tato monografie se zaměřuje na nejzávažnější formy rizikového chování ve sportu – doping, agresi a podvádění užívané k dosažení úspěchu za každou cenu. Zkoumá souvislosti mezi rizikovým chováním a nadměrným důrazem kladeným na úspěch v soutěži. Poukazuje také na možnosti přenosu rizikových vzorců chování ze sportu do běžného života mladých sportovců.
Publikace je podnětná zejména pro rodiče, trenéry a učitele, kteří se podílejí na vývoji osobnosti adolescentů v průběhu jejich sportovní kariéry. Předkládané informace by měly pomoci vyhnout se situacím, ve kterých se rizika pro adekvátní vývoj sportujících dětí a mládeže často objevují.