English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Česky, prosím A1 A2

Cvejnová, Jitka

brožovaná,  348 str., 1. vydání
vydáno: září 2018
ISBN 9788024641041
doporučená cena:  0 Kč

obálkaUčebnice vycházející z řady Česky, prosím je určená exkluzivně pro výuku na ÚJOP UK. Připravováno ve spolupráci s tamními pracovišti, a to s ohledem na intenzivní přípravné kurzy pro vysokoškolské studium na UK v češtině. Důsledně vychází ze zásad Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a odpovídá požadavkům na certifikovanou zkoušku z češtiny CCE-A1 a A2. Metodika byla ověřena vyučujícími v praxi. Výuka jazykových funkcí probíhá vždy v kontextu reálných komunikačních situací. Rozšířená výuka fonetiky. Texty zábavné i pro učitele, vtipné ilustrace oceňovaného výtvarníka Jiřího Franty.

Učebnice je volně neprodejná.

Doplňkové materiály si můžete zdarma stáhnout na záložce Ke stažení.

Poslechová cvičení najdete také na našem kanálu Soundcloud.