English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana

Gallardo-Saborido, Emilio J.

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  květen 2018
ISBN 9788024639567 (PDF)

doporučená cena:  130 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Publikace předkládá analýzu různých podob kubánské revoluční literatury od roku 1959 až do současnosti. Příspěvky autorů z různých zemí nabízejí rozmanité přístupy k významným tématům současné literatury, zejména vztahům mezi literaturou a mocí. Je sledována interakce literárního světa a kubánských politických i mocenských institucí, jejíž znalost je nezbytná pro pochopení vlivu politických a historických událostí na proměnu kubánské revoluční literatury. S ohledem na tento úhel pohledu je pak velmi přínosná úvodní část práce, která je věnována propagandě v médiích ještě před rokem 1959.