English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Tři životy. František Falerski - skaut, politický vězeň a osobnost K 231

[Three lives. František Falerski – scaut, political prisoner and K 231 figure]

Šmídová, Lucie

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  únor 2018
ISBN 9788024637952 (PDF)

doporučená cena:  150 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Studie seznamuje čtenáře s životem politického vězně Františka Falerskiho (1927–1969).
V období dětství a mládí jej kromě církevních škol formoval převážně skauting, kde se záhy dokázal prosadit a stal se vedoucím legendárního Čtvrtého pražského oddílu Junáka. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen v procesu „Skálová a spol.“ Ve vězení strávil deset let a mezi spoluvězni získal mimořádný respekt, mj. vedl tajný roverský kmen a ilustroval vězeňský sborník poezie Přadénko z drátů (1950). Po propuštění pracoval převážně v dělnických profesích a život na okraji společnosti nesl více než úkorně. Vyjma působení v ústředí K 231 se zdá, jako by úspěšná socializace po propuštění byla nad jeho síly. Kromě řady písemností (včetně rozsáhlých deníků) byly pro autorku studie důležitým pramenem i rozhovory s pamětníky.