English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Princip solidarity ve financování služeb sociální péče

[The principle of solidarity in financing social care services]

Vojtíšek, Petr

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  březen 2018
ISBN 9788024637365 (PDF)

doporučená cena:  130 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Ústředním tématem předkládané publikace je nastavení veřejnoprávní solidarity a role dobrovolné formalizované solidarity v systému sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dané téma systematicky zapadá do oblasti sociální ochrany obyvatel ČR, respektive do soustavy sociální pomoci a jeho aktuálnost je dána demografickými prognózami, změnami ve struktuře a funkcích moderní rodiny, rozsahem povinností sociálních států tváří v tvář jejich ekonomické kondici i efektivitou veřejných služeb a nestátních subjektů.
Monografie předkládá návrh systémových opatření pro úpravu veřejnoprávní solidarity v sociálních službách (konkrétně ve službách sociální péče) v ČR s využitím analýz dobré praxe. Následně jsou pak definovány možnosti samofinancování dobrovolné formalizované solidarity nestátních neziskových organizací v systému služeb sociální péče na základě příkladů dobré praxe financování a fundraisingu.